Nieuw glasraam laten ontwerpen en maken

Wil je een nieuw glasraam laten ontwerpen of maken, dan kan je ook bij Atelier Mestdagh terecht. Het atelier werkt samen met haar eigen huisontwerpster en met verschillende externe ontwerpers of architecten.

Het glazeniersambacht in een moderne context

Creatie en uitvoering van nieuw glas-in-lood is naast conservatie/restauratie een even belangrijke activiteit binnen Atelier Mestdagh. Atelier Mestdagh fungeert als glasraamcentrum waar Ingrid Meyvaert werkt als huisontwerpster. Katrien Mestdagh en Laura Ten Zeldam ontwikkelen er samen nieuwe projecten onder de koepel Lumi & co. En ook externe kunstenaars of architecten zijn welkom voor de uitvoering van hun ontwerpen.

Ingrid Meyvaert creëert al jaren nieuw, modern glas-in-lood en toont daarmee aan hoe levendig het kunstambacht ook vandaag de dag kan zijn. Atelier Mestdagh probeert steevast het cliché te doorbreken dat glas-in-lood oubollig is en uitsluitend verbonden is aan het kerkgebouw. Aan het eeuwenoude glazeniersambacht is eigenlijk nog maar weinig veranderd. Het mondgeblazen glas vormt nog steeds de basis van nieuw glas-in-lood maar in de vormgeving wordt moderniteit en vernieuwing nagestreefd.

Nieuw glasraam laten ontwerpen, maken en uitvoeren… Atelier Mestdagh streeft in de nieuwe projecten naar een combinatie van artistieke begaafdheid en ambachtelijke vaardigheid.

Atelier Mestdagh, uw partner voor nieuwe projecten

Ben je op zoek naar een betrouwbare partner voor een project van een nieuw glasraam laten ontwerpen, maken en installeren, dan is Atelier Mestdagh een goede keuze. Het atelier is een gevestigde waarde voor het ambacht in binnen- en buitenland.

Het glazeniersambacht heeft een toekomst, zolang hedendaagse kunstenaars glasramen als kunstmedium kiezen.

  • Ingrid Meyvaert
  • Externe ontwerpers
  • Wim Delvoye
  • Lumi & Co
  • Geert De Groote Architecten
  • Philippe Depotter
  • Stéphane Boens
  • Productieproces

Ingrid Meyvaert

Ingrid Meyvaert (°1956) studeerde plastische kunsten aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. In 1978 huwde ze Luc Mestdagh van het befaamde glasraamatelier Mestdagh. Dit was het begin van wat zou uitgroeien tot de perfecte symbiose van traditioneel vakmanschap en vernieuwende creativiteit.

Ze doceerde plastische kunsten aan het Sint-Lucas kunst secundair tot in 1994. Op dat moment kende haar artistieke carrière een enorme bloei die zich tot op heden uitstrekt. Zowel in religieus-figuratief werk als in abstracte en profane glasraamkunst komt haar creativiteit tot uiting.

Ingrid Meyvaert is een erkende glaskunstenares. Haar creaties zijn te vinden in kerken, openbare gebouwen, bedrijven, privé woningen en dit zowel in binnen- als buitenland. Ze ontwerpt vrij werk of ontwikkelt unieke projecten in opdracht, aangepast aan de artistieke wensen en budgettaire mogelijkheden van de klant, evenals aan de architecturale stijl. Ze streeft naar moderniteit binnen de mogelijkheden van de ambachtelijke techniek en bij voorkeur het mondgeblazen glas.

Haar taak als glazenier vergelijkt ze graag met de dienende opdracht van de architect, rekening houdend met de eigenschappen van de plastische en toegepaste kunstwereld. Een glasraam is vaak monumentale kunst, geïntegreerd in de architectuur. Zo heeft ze reeds veel opdrachten ontwikkeld.

Toch heeft Ingrid ook een aantal prachtige autonome kunstwerken gecreëerd. De Kruisweg, die ze in 2006 ontwierp voor haar succesvolle tentoonstelling in de Sint-Niklaaskerk te Gent, is daarvan het hoogtepunt. De kruisweg werd sindsdien op diverse locaties tentoongesteld. Er wordt nog steeds een definitieve locatie gezocht voor “De Kruisweg”.

Muziek prive ingrid meyvaert
 Ingrid Meyvaert

Externe ontwerpers

Atelier Mestdagh ontwikkelt projecten met en voor architecten en kunstenaars in binnen- en buitenland. Naargelang de ervaring op vlak van glas-in-lood, kan er ook technische en/of artistieke begeleiding geboden worden in de ontwerpfase. Voor de uitvoering wordt nauw samengewerkt met de ontwerper zelf om technieken, materialen, kleuren, glassoorten, looddiktes, beschilderingstechnieken, e.d. te bepalen. Zo wordt het concept gevormd en uiteindelijk uitgevoerd in het atelier. Zolang hedendaagse kunstenaars glasraamkunst als medium kiezen heeft het ambacht een toekomst.

Hier geven we alvast een korte introductie van de architecten en/of kunstenaars, waar wij het genoegen hadden om met te werken.

Delvoye Atelier Mestdagh

Wim Delvoye

Met de hedendaagse kunstenaar Wim Delvoye wordt al sinds de jaren ’90 samengewerkt. Het eerste project waren drie voetbalgoals, gemaakt uit gebrandschilderde glas-in-loodpanelen. Naar aanleiding van de Gentse tentoonstelling “Over the edges” (2000) ontwierp Wim Delvoye een glasraam op basis van röntgenfoto’s. Dit raam werd samen met nog negen andere ramen door de stad Gent aangekocht voor de Drongenhofkapel in het Patershol te Gent. Er zijn diverse reeksen ontwikkeld en uitgevoerd en nadien wereldwijd tentoongesteld en verkocht. In het MUDAM, in Luxemburg, werd er een ‘kapel’ ontwikkeld voor twaalf nieuwe ramen.

Ondertussen worden er nog steeds nieuwe glasramen ontworpen en met een zeefdruk procedé, bestaande uit onze grisailles/glasverven, vervaardigd. In 2012 ontwikkelden we een raam met getorste Christus figuren, voor zijn solo tentoonstelling in het Louvre, Parijs.

Wim Delvoye - glasraam Louvre - Atelier Mestdagh

Lumi & Co

Katrien Mestdagh en Laura ten Zeldam delen een passie voor het traditionele glazeniersambacht en voelen beiden de drang om met deze eeuwenoude technieken projecten te realiseren die beantwoorden aan de moderne design vormgeving die vandaag het beste gesmaakt wordt. Zo werken ze op dit ogenblik aan twee projecten:

De Lumi is een wonderlijke, artistieke lamp voor baby’s, kinderen, pubers en volwassenen… voor iedereen die zich graag laat meevoeren door schoonheid en fantasie! De Lumi is een lightbox, die bestaat uit een gekleurde glasplaat, waarop een tekening is gezeefdrukt. Door het verspringen van LED-lichtjes, wordt bij elke beweging een deel van de tekening belicht. De verschillende “kaders” of “beelden” die zo worden gecreëerd, nodigen kind en ouder uit om hun fantasie te laten werken en zich te laten inspireren door de tekeningen en de lichtspeling. Wie zich laat verleiden tot interactie met de Lumi, zal steeds nieuwe details en verhalen ontdekken. Het is ‘kunst voor kinderen’!

De Lumi is een idee dat in het kader van de wedstrijd Be Creative in november 2014 tot stand gekomen is. Het creatieve duo werd met hun productontwerp één van de tien laureaten en hun projectfilm werd voorgesteld op de wereldexpo in Milaan (2015). Ondertussen zijn de eerste prototypes ontwikkeld en wordt er gewerkt aan een crowdfunding campagne om de productie van de eerste reeks lampen te realiseren.

Stained Stories is een kunstproject waarbij brandglasramen zullen worden ontworpen en uitgevoerd voor een telefooncel van 1958, het jaar van de wereldexpo. Laura en Katrien kregen van Belgacom/Proximus in 2014 een telefooncel toegewezen om dit project te realiseren. Dit staat echter nog in zijn kinderschoenen.

Katrien Mestdagh Laura Ten Zeldam Lumi
Telefooncel Lumi Belgacom

Geert De Groote Architecten

Ter gelegenheid van de glaskunsttentoonstelling Diafaan V in het Sint-Elisabethbegijnhof te Sint-Amandsberg, Gent werd in 2011 een kleine kapel in glas-in-lood ontwikkeld. Het ontwerp is van de hand van Geert De Groote Architecten en de uitvoering gebeurde door Katrien Mestdagh. De structuur is opgebouwd uit stalen buisschijven, waarop glas-in-loodpanelen zijn bevestigd. Het geheel is daardoor vrij makkelijk demonteerbaar/verplaatsbaar. Het lijnenspel refereert naar de gewelven van gotische kathedralen. De kapel is gemaakt om in een publieke ruimte te staan en toegankelijk te zijn voor iedereen. Ze nodigt uit om er een privaat gebeuren zoals een trouw, geboorte of bezinning te laten plaats nemen.

De kapel is ondertussen op diverse plekken in Gent tentoongesteld: de site Cultuurkapel Sint-Vincent, het STAM, de tuin van de Paters Karmelieten. Naar een definitieve locatie zijn we op zoek.

Kapel Geert De Groote

Philippe Depotter

In 2006–2007 werd samengewerkt met Philippe Depotter van architectenbureau Bressers voor vijf ramen in de noordelijke zijbeuk van de Gentse Sint-Niklaaskerk. Het atelier bood van bij de ontwerpfase technische ondersteuning zonder inmenging op artistiek gebied. In de uitvoeringsfase werd door het atelier diverse uitvoeringsmethodes voorgelegd, waarover de commissie vrij besliste. Na de goedkeuring van de proefpanelen, voerde het atelier de vijf ramen uit. In juli 2007 werd het vijfde raam geplaatst.

Sint-Niklaaskerk Potter Atelier Mestdagh

Stéphane Boens

Op vraag van architecten of klanten kunnen er ook ontwerpen worden gemaakt of aangepast in een bepaalde stijl. In 2007 werd samengewerkt met architect Stéphane Boens voor een villa in Victoriaanse stijl te Hamburg. Hierbij werden ruwe schetsen voorgesteld door de architect. Ingrid Meyvaert werkte de ontwerpen verder uit, bepaalde de kleuren en legde glasstalen voor. De uitvoering en plaatsing nam het atelier voor zijn rekening. Het project betreft een bovenlicht, de ramen in de bibliotheek, traphal, trappenhuis, keuken en voorgevel. De meeste ramen zijn uitgevoerd in mondgeblazen opaline-glas.

boens Hamburg Atelier Mestdagh

Productieproces

Glas-in-lood is een kunstvorm die bestaat uit op maat gesneden gekleurde stukken glas die door H-vormige loodprofielen bijeen worden gehouden. Indien het glas beschilderd is spreekt men van brandglasramen. Atelier Mestdagh promoot vooral mondgeblazen cilinder- of Antiekglas als basismateriaal. Het is een edele materie en ook op ambachtelijke wijze vervaardigd. Een pallet van ongeveer 650 kleuren mondgeblazen glas staat ter beschikking van klant en kunstenaar.

Het ambachtelijke productieproces is sinds de Middeleeuwen nog niet veel veranderd. Atelier Mestdagh kiest er dan ook bewust voor om trouw te blijven aan deze traditionele glas-in-loodtechniek en daarin uit te blinken. Wat komt er allemaal bij kijken?

Ontwerp

Het start met een ontwerptekening op schaal. Ingrid Meyvaert’s ontwerpen bestaan uit handgetekende pentekeningen op schaal 1/10, ingekleurd met Ecoline. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever zich een zeer goed beeld vormen van wat het glasraam zal worden.

Werktekeningen en kleuren

Ingrid neemt ook het eerste luik van de uitvoering voor haar rekening: het maken van de werktekeningen en werkkarton, uitkiezen van de kleuren en glasplaten, maken van snijmodellen. Uiteraard voert ze over elke verdere fase van het productieproces de eindcontrole uit.

Glas snijden, loodzetten, mastieken

Nadat de platen glas zijn uitgezocht en het snijmodel op de plaat is gepositioneerd, worden de stukken glas gesneden. De medewerkers van het Atelier Mestdagh, zetten de panelen in het lood. De loodzetter volgt nauwgezet zijn loodtekening. De loodstrips zijn H-profielen, waar het glas aan beide kanten inschuift tot tegen de ziel. Het is een vrij soepel materiaal, dat zich gemakkelijk in bochten laat draaien. Alvorens de loodvleugels dicht te duwen tegen het glas, wordt het glasraam gekit. Kit of mastiek, gemaakt van krijtwit en lijnolie, wordt tussen het lood en het glas gedraaid zodat het raam waterdicht en stabiel is.

Brandschilderen

Voor een brandglasraam wordt het gekleurde glas,vóór het in lood zetten, gebrandschilderd. Met contour-grisaille schildert Luc Mestdagh eerst de contourlijnen op het glas. Deze worden identiek overgenomen zoals getekend op het werkkarton. De beschilderde stukken worden gebrand in de oven op ca. 630°C en nadien terug op hun plaats gelegd. In verschillende etappes brengt de schilder met grisaille de schaduwlijnen op het glas aan. Opnieuw dient het werkkarton als model en opnieuw worden de stukken gebrand in de oven.

In het Atelier Mestdagh wordt de traditionele glasschildertechniek, zoals ze in de neogotiek gangbaar was, nog steeds in ere gehouden en dagelijks beoefend. Maar modernere technieken – zoals zeefdruk – worden ook gehanteerd indien het ontwerp dit vereist.

Ingrid Meyvaert Atelier Mestdagh
loodzetten Atelier Mestdagh