Glasramen restaureren bij Atelier Mestdagh

Atelier Mestdagh is vandaag de dag een hedendaags conservatie/restauratie-atelier dat de internationale richtlijnen van het Corpus Vitrearum volgt. Glasramen restaureren is een van de hoofdbezigheden van het atelier dat ondertussen al heel wat realisaties op haar conto kan schrijven.

Elk project is uniek

Elke restauratie van glasramen is uniek en wordt voorafgegaan door analyse en studie. Om hoogoplopende en soms onnodige restauratiekosten te vermijden, is het belangrijk om op tijd advies in te winnen bij een gediplomeerd restaurateur in de glaskunst. Een belangrijk onderdeel van de voorafgaande studie, is het materiaal-technische onderzoek en indien nodig een kunsthistorische studie.

Als wij glasramen restaureren, kiezen we bewust voor onze basisprincipes: minimale interventie en omkeerbaarheid. Duurzaamheid en kwaliteit van het glasraam staan centraal. Elke restauratie wordt uitgevoerd met het grootste respect voor authentiek materiaal en de artistieke waarde van het kunstwerk. Bij de restauratie van glasramen wordt naast de hedendaagse restauratiematerialen en methodes, ook nog de traditionele glasschilderstechniek ingezet waar nodig en wenselijk. Atelier Mestdagh is beschikbaar voor de restauratie van zowel grote kunstwerken als kleine herstellingen van glas-in-loodramen. Deze kleine herstellingen kunnen cruciaal zijn voor een beter behoud van het kunstwerk op lange termijn.

Nu vandaag de dag heel wat kerken en kapellen afgebroken worden, verdiept het atelier zich in herbestemmingsprojecten, waarbij bestaande kunstwerken een nieuwe bestemming in een nieuwe architecturale ruimte krijgen.

Atelier Mestdagh, uw partner voor restauratie van glasramen

Al 3 generaties is glasramen restaureren een van de belangrijkste bezigheden van Atelier Mestdagh. Katrien Mestdagh, een van de zaakvoerders van Atelier Mestdagh, behaalde het diploma van restaurator in de glaskunst (University of York, 2015). Zij staat persoonlijk in voor advies, onderzoek, projectopvolging en uitvoering van de restauratie van glasramen.

Restauratie van ons patrimonium aan glasramen is een privilege, waarbij kennis en kunde vereist is.

  • Advies en onderzoek
  • Klein herstel
  • Restauratie en conservatie
  • Herbestemming

Advies en onderzoek

Professioneel advies en onderzoek zijn essentieel! Tijdig advies inwinnen en een daaraan gekoppeld onderhoud kunnen vaak hoogoplopende restauratiekosten vermijden. Professioneel advies inwinnen bij de juiste persoon, namelijk een gediplomeerd en ervaren conservator/restaurateur in de glaskunst, is daarbij cruciaal.

Voorafgaand onderzoek van glasramen bestaat uit een materiaal-technisch onderzoek en eventueel een kunsthistorische studie. Dit kan in situ of in het atelier. De studie resulteert in een conditierapport en restauratiebehandeling met budgetraming. Dergelijk onderzoek of advies varieert van zeer eenvoudig tot zeer uitgebreid, naar gelang het beschikbare budget en rekening houdend met de historische- en erfgoedwaarde van de glasramen.

Door onze jarenlange praktijkervaring in de restauratie/conservatie van glasramen en onze traditionele vakkennis zijn we vertrouwd met de meeste schadebeelden, conservatieproblematieken, restauratietechnieken, beschikbare materialen, etc. We blijven ook door voortdurende studie, experiment en de deelname aan internationale congressen op de hoogte van de gangbare veranderingen binnen de wereld van de hedendaagse conservatie van glas.

Empain Brussel Restauratie
Restauratie empain brussel

Klein herstel

Regelmatig onderhoud en tijdig herstel van kleine schadegevallen zijn cruciaal voor een optimaal behoud van uw glas-in-loodramen. Het vervangen van gebroken stukken, het controleren van voegwerk of mastiekdichting, schilderen van mastiekslagen, wegnemen van roestende bindroeden zijn slechts enkele voorbeelden van kleine ingrepen die meer vervolgschade kunnen vermijden. Binnenkort zal een brochure ‘Behoud en Beheer van glas-in-loodramen’ beschikbaar zijn bij Monumentenwacht, waarvan Katrien Mestdagh de auteur is. Ook voor dergelijke kleine herstellingen kan je bij Atelier Mestdagh terecht.

Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsraming – info@ateliermestdagh.be

Om snel advies te krijgen, helpt het om ons volgende informatie per mail te bezorgen: goede foto’s van binnen- en buitenzijde van het glasraam en eventueel enkele detailfoto’s, beschrijving van de schade, afmetingen van het paneel en contactgegevens (naam, adres en telefoon). Het glasraam of paneel mag ook altijd op atelier worden binnengebracht. Zo kunnen we het schadebeeld beter vaststellen en zal de prijsraming accurater zijn.

glas in lood atelier mestdagh
kleine herstelling atelier mestdagh

Restauratie en conservatie

In Atelier Mestdagh staan bij elke conservatie/restauratie volgende principes centraal:

  • Behoud van origineel materiaal.
  • Streven naar een duurzame, kwalitatieve restauratie met respect voor het authentieke.
  • Herstel van de leesbaarheid en dus het esthetische en narratieve karakter van het glasraam.

Dat wordt gerealiseerd door de Richtlijnen van het Corpus Vitrearum na te leven, maar eveneens onze Neogotische traditie in ere te houden en erover te waken dat de traditionele vakkennis en vaardigheid binnen het atelier bewaard blijven, dit in al zijn facetten met extra aandacht voor de glasschilderkunst. Daarnaast blijven we ook op de hoogte van de meest actuele restauratietechnieken en –materialen. We blijven echter kritisch en waakzaam. En streven naar duurzaamheid en authenticiteit.

Katrien Mestdagh behaalde haar Master ‘Stained Glass Conservation and Heritage Management’ aan de University of York (2012-2015). Zij werd daarvoor ondersteund door de Sofina-Boëlstichting, de Koning Boudewijnstichting (Jong getalenteerden in erfgoedberoepen) en de Europese Unie (Erasmus for Young Entrepreneurs). In het kader van haar studie liep ze stage bij de York Glaziers Trust (York), Monumentenwacht en de erfgoeddienst van de Provincie Oost-Vlaanderen.

schilderen Luc Mestdagh restauratie
restauratie atelier mestdagh

Herbestemming

In een tijd waar kapellen en kerken onder vuur liggen en al te vaak worden afgebroken of herbestemd, wordt ook wel veel de vraag gesteld wat er met de glas-in-loodramen kan gebeuren. Deze vraag naar herintegratie doet zich ook voor binnen de privésfeer, bijvoorbeeld wanneer mensen verhuizen. Oude glasramen opnieuw integreren in een nieuwe architecturale ruimte kan perfect mits aanpassingen aan het glas-in-lood of aan de structuur. Indien er tijdig en duidelijk wordt afgesproken met architect, klant en glazenier kunnen soms héél eenvoudige oplossingen, een héél mooi en hedendaags resultaat geven. Het bestaan van innovatieve LED-verlichting biedt bovendien vandaag de dag meer mogelijkheden om glas-in-lood kunstmatig te belichten, het daglicht achterna. Atelier Mestdagh beschikt over een waaier aan creatieve oplossingen en denkt met de klant mee.

Oudenaarde herbestemming